bewindvoering

Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?

Onder budgetbeheer wordt verstaan het beheren van uw inkomen door een onafhankelijke derde, als u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden. Met een speciale rekening, de zogenaamde budgetbeheer-rekening, wordt gezorgd dat uw vaste lasten, uw wekelijkse of maandelijkse huishoudgeld, aflossingen aan eventuele schulden en overige posten allemaal betaald worden. Hiervoor worden afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een budgetplan.
Ook wordt er een bedrag gereserveerd voor betalingen die niet maandelijks plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven. Op die manier wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de aanwezige schulden oplopen.

Budgetbeheer kan bij ons gekoppeld worden aan budgetcoaching. Hiermee leren wij u in de toekomst weer zelf uw financiële zaken te regelen. Voor aanmelding is het noodzakelijk dat een intakegesprek plaatsvindt. Tijdens dit gesprek, dat bij u thuis plaatsvindt, wordt de problematiek in kaart gebracht en uw financiële situatie geïnventariseerd. 

Aan de hand van een aanvraagformulier wordt vervolgens een overeenkomst opgesteld en ondertekend. Ook wordt er een volmacht opgesteld die door u, en eventueel uw partner, ondertekend moet worden. 

Het budgetbeheer start zodra uw salaris of uitkering voor het eerst op uw budgetbeheer-rekening binnen is. Dit is meestal enkele weken nadat u de overeenkomst hebt ondertekend.

Kosten

Eerste adviesgesprek :     kosteloos
Intake : 325,00 maximaal
Budgetbeheer : 60,00 per maand
Budgetcoaching : 60,00 per uur
                                                            

Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. IVB biedt u de mogelijkheid het intaketarief in termijnen te voldoen. In sommige gevallen is het mogelijk om voor de kosten van het budgetbeheer een vergoeding te krijgen, die wordt betaald uit de bijzondere bijstand. Of deze bijzondere bijstand wordt toegekend, is echter wel afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag hiervan. 

Voor overige diensten die niet onder de standaardtaken vallen, is het tarief € 60,- per uur. Als er sprake is van bijkomende werkzaamheden zullen wij u hierover van tevoren inlichten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 - 11 uur.

Donderdags gesloten.


Telefoon 035-622 46 14

Mobiel 06-28 24 38 24 

Email ingrid@ivbbewindvoering.nl